Werkgroepen

Er bestaan binnen de GAU vier reguliere ‘werkgroepen’: De Literaire Uitgeversgroep (LUG), de Werkgroep Kinderboekenuitgevers (WKU), de Distributiecommissie en de Expertgroep (onderzoek). De GAU is de enige vereniging met rechtskracht die in sommige gevallen namens haar leden mag optreden en besluiten mag nemen die een bindend karakter hebben. Een voorbeeld van het eerste is de rechtszaak tegen Tom Kabinet, een voorbeeld van het tweede is bijvoorbeeld het Convenant e-lending of de Regeling elektronisch depot KB. Modelcontracten hebben geen bindend karakter voor de leden, maar kunnen bijvoorbeeld door het Letterenfonds wel als voorwaarde aan subsidie worden gesteld.

Literaire Uitgeversgroep

Bij de literaire uitgevers van de GAU bestond behoefte aan specifieke activiteiten en profilering. Dat resulteerde in 1996 tot de oprichting van de Literaire Uitgeversgroep (LUG). De leden van deze werkgroep bespreken diverse onderwerpen, marktontwikkelingen, digitalisering, auteurscontracten et cetera.

De Literaire Uitgeversgroep (LUG) houdt zich bezig met alle zaken aangaande oorspronkelijk literair werk en literaire vertalingen. Zij fungeert als klankbord voor het Letterenfonds. De LUG is het eerste aanspreekpunt voor de Auteursbond als het gaat om het Modelcontract  voor zowel oorspronkelijk werk als vertalingen alsmede wat meer algemene zaken. De LUG stelt op basis van het Modelcontract voor vertalingen jaarlijks het tarief voor literaire vertalingen vast.

De LUG vergadert in principe minimaal twee maal per jaar, maar kan waar nodig opschalen, bijvoorbeeld in het geval van contractonderhandelingen. Zij is toegankelijk voor iedereen werkzaam binnen de uitgeverijen die werken met literaire auteurs/Modelcontracten en richt zich op redacteuren en uitgevers.

De LUG kent een uit haar midden gekozen voorzitter en vicevoorzitter. Zij heeft gelijk de WKU geen budget en geen formele beslissingsbevoegdheid.

Voorzitter van de LUG: Nelleke Geel van Uitgeverij Meridiaan.

Werkgroep Kinderboekenuitgevers

Werkgroep Kinderboekenuitgevers (WKU) houdt zich bezig met zaken aangaande kinderboeken. Zij is het klankbord voor de CPNB als het gaat om de campagnes tot 16, griffels en penselen etc. Verder is zij betrokken bij zaken als Bologna (ook de party), de NOT, en is een klankbord voor het Letterenfonds, de Schrijverscentrale en aanverwante organisaties voor zover het gaat om jeugdliteratuur in de breedte. Zij onderhandelt ook het Modelcontract voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek, wat in zijn aard wel volgelijk is aan het Modelcontract voor een literair werk en eigenlijk vooral is aangepast als het gaat om illustratoren etc.

De werkgroep heeft een zelfgekozen bestuur en voorzitter en staat open voor iedereen binnen de uitgeverijen die betrokken is bij kinderboeken. Zij komt drie keer per jaar bij elkaar en kent een hoge en trouwe opkomst. De WKU heeft geen budget en geen formele beslissingsbevoegdheid. Die ligt bij GAU als het gaat om Modelcontracten, en bij individuele uitgevers als het bijvoorbeeld gaat om collectieve stands in Bologna en op de NOT.

Het WKU-bestuur bestaat uit Susanne Diependaal (Unieboek|Het Spectrum, voorzitter), Mariska Budding (Kluitman), Carine van Wijk (Gottmer), Thille Dop (Luitingh-Sijthoff), Manja Heerze (WPG Kindermedia) en Martijn David (Algemeen Secretaris GAU).

Distributiecommissie

De Distributiecommissie is een klankbordgroep voor CB. CB kan hierin ideeën over tariefsaanpassingen bespreken of investeringen in nieuwe producten om wenselijkheid en prioriteit te toetsen. De beslissingsbevoegdheid ligt bij het GAU-bestuur en CB.

De werkgroep wordt voorgezeten door een lid van de GAU, bij voorkeur een bestuurslid, en bestaat verder uit leden van de GAU en tenminste één lid van MEVW. De leden worden door GAU en MEVW gevraagd om hier zitting in te nemen waarbij een balans wordt gezocht tussen de diverse uitgeverijen als het gaat om grootte en portfolio alsmede kennis van de distributie(kosten) van de persoon.

De commissie komt circa twee keer per jaar bijeen en bestaat uit: de heer M. van Campen (Gottmer, voorzitter van de commissie en GAU-bestuurslid), mevrouw D. Vermeulen (Rainbow), mevrouw C. Mouwens (VBK), mevrouw L. van den Herik (LannooMeulenhoff), de heer E. van Aalst (WPG) en de heer J. Hoek (Singel Uitgeverijen).

Klankbordgroepen CPNB

De CPNB kent een drietal klankbordgroepen: uitgevers, boekhandelaren en bibliotheken. De samenstelling is in principe de verantwoordelijkheid van de CPNB en de invitatie om deel te nemen is een persoonlijke invitatie en kan niet binnen een bedrijf worden ‘overgedragen’. De uitgeversklankbordgroep bestaat vooral uit redacteuren/uitgevers. Haar functie is niet meer dan te dienen als klankbord voor de CPNB voor wat betreft plannen/ideeën met betrekking tot collectieve propaganda. Het gaat om campagnes voor boeken voor volwassenen, de CPNB sluit één of meerdere keren per jaar aan bij de WKU-vergadering die dient als klankbord voor zaken aangaande kinderboeken/YA.

De klankbordgroep wordt ‘voorgezeten’ door de (adjunct)directeur van de CPNB die ook de agenda bepaalt. De uitgeversklankbordgroep bestaat uit ongeveer 10 personen aangevuld met de algemeen secretaris van de GAU. Er is een mix van grotere en kleinere uitgeverijen. De klankbordgroep heeft geen enkele formele bevoegdheid die bij de directeur en het bestuur van de CPNB ligt. De klankbordgroep vergadert in principe twee keer per jaar.