Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je jezelf hebt aangemeld voor het gebruik van de diensten van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) of als geïnteresseerde.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de GAU. De GAU volgt en hanteert het privacybeleid van de Mediafederatie. Je dient je ervan bewust te zijn dat de GAU en/of de Mediafederatie niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen kan worden. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

De GAU en de Mediafederatie respecteren de privacy van jou als gebruiker van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou als medewerker van één van de lidbedrijven van de GAU om je in het kader van het lidmaatschap te informeren, verzoeken te verwerken en/of vragen te beantwoorden. Als betrokkene heb je altijd het recht om jouw toestemming hiervoor in te trekken of om jezelf af te melden.

De gegevens die wij verwerken zijn de volgende:

  • Bedrijfsnaam

  • Naam

  • Functie

  • e-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Adres 

De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GAU en de Mediafederatie beschikken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt als medewerker van een lidbedrijf van de GAU of als geïnteresseerde, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om je informatie te kunnen sturen over onze activiteiten. Met deze aanmelding geef je ons toestemming om je deze informatie te mogen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GAU en de Mediafederatie beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of een ander bericht aan ons stuurt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens om het mogelijk te maken om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de GAU en de Mediafederatie beschikken.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze rapporten zijn alleen bedoeld voor intern gebruik.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De GAU verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief;

  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Informeren over onze diensten en evenementen;

  • Afleveren van eventuele goederen en/of diensten.

Derden

De informatie wordt niet zonder voorafgaande toestemming met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie binnen de Mediafederatie en/of aangesloten brancheorganisaties gedeeld worden. De werknemers van de GAU en/of de Mediafederatie zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Wij controleren regelmatig of wij nog aan deze privacyverklaring voldoen. Eventuele aanpassingen van regelgeving en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Conform de wet bieden wij de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te (laten) passen of om je af te melden voor mailings. Ook kun je hiervoor contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om jou van dienst zijn.

Klachten

In geval van klachten kun je een e-mail sturen aan info@mediafederatie.nl en/of info@algemene-uitgevers.nl. Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen met:

de Mediafederatie
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Telefoon: 020 430 91 50
E-mail: info@mediafederatie.nl

Groep Algemene Uitgevers (GAU)
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Telefoon: 020 430 91 50
E-mail: info@algemene-uitgevers.nl