Onderzoek

Elk kwartaal wordt onderzoek gedaan naar het consumentengedrag in Nederland rond kopen, lezen en lenen van boeken. Het onderzoek wordt sinds 2007 uitgevoerd in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB). De stichting is opgericht door de Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers. De onderzoeken gebeuren in samenwerking met partners in de sector: Stichting Lezen, CPNB en de Koninklijke Bibliotheek.

De onderzoeken meten sinds 2013 beurtelings trends en specifieke thema’s. U kunt deze onderzoeken inzien en downloaden via de website van KVB Boekwerk. Ze zijn drie maanden na dato openbaar, SMB plusleden kunnen de onderzoeken direct inzien. Vanuit de GAU is een Expertgroep, bestaande uit een aantal plusleden, betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst van verschillende SMB onderzoeken.

Van de scanonderzoeken van GfK wordt per maand een rapport gemaakt. De oude versies voor het boekpanel en e-bookrapportages zijn beschikbaar voor leden van de GAU, en kunnen worden opgevraagd via info@algemene-uitgevers.nl.

SMB pluslidmaatschap

Alle GAU-leden hebben toegang tot het scanonderzoek van GfK. Het is echter ook mogelijk om SMB-pluslid te worden. Plusleden ontvangen direct de nieuwste SMB-onderzoeken (na 3 maanden wordt het onderzoek pas vrijgegeven aan andere belangstellenden) en kunnen zij zitting nemen in de Expertgroep en daarmee direct invloed uitoefenen op de inhoud van de consumentenonderzoeken. Daarnaast biedt pluslidmaatschap veel extra mogelijkheden in Book Insights, waaronder benchmarking. Daarnaast is het ook mogelijk om op titelniveau informatie op te zoeken, uitgesplitst per retailer. Titels kunnen vergeleken worden met elkaar, ook die van concurrenten. Dit geeft veel strategisch inzicht en praktische informatie. Mocht u interesse hebben in pluslidmaatschap kunt u contact opnemen via info@algemene-uitgevers.nl.

SMB maillings

In opdracht van onder andere de GAU doet GfK structureel (scan)onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de Nederlandse boekenmarkt. In opdracht van SMB stuurt GfK enkele rapportages uit naar GAU-leden. Elke donderdag ontvangen leden een overzicht van de marktcijfers. Elke dinsdag wordt de SMB top-100 uitgestuurd, de cijfers van de top 100 zijn op donderdag verwerkt in Book Insights en kunnen dan ook daar worden geraadpleegd.  

Elke maand ontvangen GAU-leden een rapportage over de e-bookmarkt. Plusleden ontvangen hier een net iets uitgebreidere versie van, waarin ook uitgeefaandelen zijn opgenomen. In deze rapportage zitten alleen de data van GAU-leden. Daarnaast ontvangen onze leden iedere maand de rapportage Boekpanel met de maandcijfers van papieren boeken. Zowel de e-bookrapportage als het boekpaneloverzicht is op te vragen via info@algemene-uitgevers.nl. SMB plusleden kunnen hiernaast iedere maand genrerapportages ontvangen voor de genres waar zij interesse in hebben. Op het moment worden deze rapportages gemaakt op basis van NUR-codes.

Dan is er nog per kwartaal een macro-economische rapportage, over de brede entertainmentmarkt.

Mocht u zich willen inschrijven voor een of meerdere van bovengenoemde maillings, kunt u contact opnemen via info@algemene-uitgevers.nl.

Trends in Digitale Media

In de huidige digitale samenleving is het niet verrassend dat de consumptie van digitale media stijgt. GfK voert jaarlijks het onderzoek Trends in Digitale Media uit. Dit onderzoek inventariseert het bezit en gebruik van digitale media-apparaten onder alle Nederlanders. Op verzoek van SMB en KVB Boekwerk levert GfK extra data op die gaan over het digitale mediagebruik van boeklezers. Op KVB Boekwerk is meer informatie te vinden over de laatste onderzoeksresultaten van Trends in Digitale Media.