Lidmaatschap

De Groep Algemene Uitgevers is onderdeel van de Mediafederatie. De GAU is nauw betrokken bij de hoofdbeleidsterreinen juridische, economische en sociale zaken. Het lidmaatschap van de GAU biedt een uitgever veel voordelen. De GAU vertegenwoordigt de leden in diverse overlegsituaties. De centrale doelstelling van Nederlandse boekenuitgevers is: meer boeken verkopen aan meer mensen, via meer kanalen. Het beleid en de activiteiten van de GAU staan in dit teken.

Met de andere boekengroepen van de Mediafederatie, de MEVW, wordt nauw samengewerkt.

(Vertegenwoordigers van) ledenbedrijven hebben zitting in diverse commissies en werkgroepen[link naar werkgroepen-pagina] van de GAU. Daardoor kan het dienstenpakket van de GAU nauw worden afgestemd op de specifieke wensen en belangen van de leden en is de noodzakelijke steun en betrokkenheid van die leden verzekerd. Leden hebben dus invloed op het beleid en de activiteiten van de GAU. Bekijk onze brochure Voordelen lidmaatschap GAU voor meer informatie.

Modelcontracten

GAU-leden hebben de beschikking over tal van voorbeeldcontracten en modellen, waarmee zij verzekerd zijn van kwalitatief goede contracten met auteurs, waarin geen essentiële punten ontbreken. U kunt hier de modelcontracten vinden.

Toegang tot de faciliteiten van de Mediafederatie

Samen met de brancheorganisaties MEVW (educatieve en academische boeken), MMA (‘tijdschriften’) en NDP Nieuwsmedia is de GAU is lid van de Mediafederatie [linken naar websites organisaties]. In de Mediafederatie worden de gemeenschappelijke belangen van deze vier brancheorganisaties behartigd. Het gaat daarbij om zaken als auteursrecht, collectieve rechten, privacy, sociaal beleid en Human Resources. Via de GAU kunnen leden bij de Mediafederatie terecht voor (eerstelijns) juridische advies en advies op het gebeid van HRM.

Deelname aan de Mediafederatie Academy

De Academy zorgt voor opleidingen, trainingen en seminars. GAU-leden kunnen zich voor veel van het aanbod voor een gereduceerd tarief inschrijven.

Dividenduitkering

Een lid van de GAU (en/of MEVW) kan tevens lid worden van de Coöperatieve vereniging van Boekenuitgevers Groepen (Coöp BUG) en krijgt daarmee recht op een mogelijke uitkering dividend CB.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Groep Algemene Uitgevers zijn voor de leden beschikbaar ter inzage. U kunt deze opvragen via info@algemene-uitgevers.nl.

Lid worden?

Bent u geïnteresseerd in lidmaatschap van de GAU? Laat dat weten via info@algemene-uitgevers.nl. Dan maken wij graag een digitale of telefonische afspraak voor een kennismakingsgesprek over de doelstelling, activiteiten en plannen van de GAU. We horen dan ook graag meer over de aard van uw uitgeefactiviteiten en uw overwegingen om lid te worden.