Book Insights update maakt filteren op Thema-code mogelijk

Er is een nieuwe Book Insights update waardoor het vanaf heden voor SMB plusleden mogelijk is om te filteren op Thema-codes.

THEMA codering is een internationaal systeem om boeken in te delen in verschillende categorieën en bijvoorbeeld tijdsperiodes of locaties. Hoewel nog niet alle uitgevers gebruikmaken van Thema, zijn grofweg 2/3 van de in 2023 verkochte Nederlandstalige boeken voorzien van een Thema-code. In afzet zijn deze boeken verantwoordelijk voor 75% van de totale Nederlandstalige markt in Nederland, in omzet zelfs voor 86%. Voor met name oudere jaren liggen deze percentages iets lager. Om deze percentages zo hoog mogelijk te krijgen worden uitgevers geadviseerd nog eens na te gaan of er titels zijn die in de database van CB alsnog van een Thema-code kunnen worden voorzien.

Vooralsnog vallen anderstalige boeken buiten het nieuwe Thema-filter. De resultaten op Book Insights, bij gebruik van dit filter, zijn dan ook gebaseerd op Nederlandstalige (e-)boeken die inmiddels voorzien zijn van een Thema-code. Via toekomstige Book Insights updates worden de mogelijkheden met Thema verder uitgebreid, onder andere ook voor basisleden.