Onboardingprogramma

Het belang van goed inwerken

Het aantrekken van nieuwe, geschikte medewerkers kost veel tijd en moeite. Dan wil je als werkgever niet dat ze na een paar maanden al afhaken. In de praktijk verlaat bijna 1 op de 3 medewerkers een organisatie voor het einde van het eerste jaar, omdat veel bedrijven niet de tijd nemen om nieuwe werknemers goed in te werken. Daardoor komt de verbinding met de organisatie en de collega’s onvoldoende tot stand. Veel grote corporate bedrijven hebben om die reden een eigen onboardingprogramma ontwikkeld om de instroom van hun nieuwe medewerkers succesvol te laten verlopen.

Het GAU onboardingprogramma

Niet alle uitgeverijbedrijven hebben de omvang en de capaciteit om nieuwe medewerkers succesvol in te werken, laat staan om een eigen onboardingprogramma te ontwikkelen. Daarom heeft de GAU als brancheorganisatie een dergelijk programma ontwikkeld speciaal gericht op de algemene uitgeverij. Daarmee worden nieuwe vakgenoten snel ingewerkt en raken ze vertrouwd met alle ins & outs van het algemene uitgeefvak. Het programma reikt die kennis en vaardigheden aan, die hen in staat stellen snel en volwaardig te kunnen meedraaien in hun uitgeverij. Daarnaast stimuleert het programma de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Uitgeven is en blijft tenslotte mensenwerk.

Elke deelnemer aan het programma krijgt de ruimte een eigen handschrift te ontwikkelen en wordt gestimuleerd innovatief ondernemerschap aan de dag te leggen. Het onboardingprogramma daagt hen uit nieuwe vormen te bedenken en nieuwe wegen in te slaan. Dat laten de deelnemers zien met de eindopdracht die ze presenteren en waarin ze een actueel thema uit het vak onder de loep nemen. Het programma stimuleert het zelfvertrouwen waardoor ze als nieuwe vakgenoten snel als volwaardige gesprekspartner functioneren in hun werkomgeving.

Het programma is gericht op vakgenoten die recent zijn komen werken in een functie bij de redactie, marketing of verkoop van een algemene uitgeverij. 

Sinds 2021 is dit programma al vier keer door meer dan 30 deelnemers met succes afgerond en in mei 2023 is de vierde groep van 10 deelnemers van start gegaan. Op 15 mei 2024 start de GAU met de vijfde editie van dit branchebrede onboardingprogramma.

Hoe ziet het programma eruit?

Het onboardingprogramma is opgebouwd uit vier modules waarin alle aspecten van de algemene uitgeverij aan orde komen. De kennis wordt toegankelijk gemaakt via een online lesomgeving en bestaat uit artikelen en interviews met relevante spelers uit het veld (op papier of op video), sommige speciaal geschreven of afgenomen voor dit programma. De opdrachten, die gekoppeld zijn aan de lesstof, zetten de deelnemers aan het werk. Soms bestaan die uit het schrijven van een kort essay of beschouwing, vaker nog uit interviews met mensen uit het boekenvak in den brede. Daardoor breiden de deelnemers tegelijkertijd hun netwerk uit.

Kennis en het opbouwen van een netwerk zijn twee belangrijke pijlers van het programma, het werken aan persoonlijke vaardigheden is de derde. In intervisiesessies onder leiding van een ervaren coach werken de deelnemers aan persoonlijke doelstellingen. De training auteursmanagement leert hen omgaan met auteurs en timemanagement met de eigen agenda. De intervisie wordt in kleine groepen gehouden, waarbij extra aandacht uitgaat naar een veilige leeromgeving. Deelnemers aan het programma geven aan dat zij na het traject meer zelfvertrouwen hebben en zich zekerder en prettiger voelen in hun werk.

Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht in tweetallen. Samen wordt een onderwerp of vraagstuk gekozen en uitgediept: van inlezen tot interviewen. Ter afsluiting van het programma wordt dit onderzoek gepresenteerd voor een aantal vakgenoten, met wie zij daarna in discussie gaan. Zo tonen de deelnemers dat zij inderdaad die volwaardige gesprekspartners zijn geworden. Enkele voorbeelden van de eindopdrachten zijn te vinden op Boekblad.

Annette Portegies, uitgever Singel: "De indrukwekkende eindpresentaties van de cursisten van het GAU Onboardingprogramma laten keer op zien dat professionele en persoonlijke groei hand in hand gaan. Kennis is macht? Nee, kennis biedt kracht. Een dubbelklapper dus, dat programma." 

Wat vraagt het van de deelnemers en hun werkgever?

De deelnemers moeten rekening houden met een studielast van circa 4 uur per week voor zelfstudie, het maken van de opdrachten en het voorbereiden van de kennissessies. Daarnaast zijn er nog twaalf dagdelen verspreid over de duur van het programma, die besteed worden aan kennissessies, bedrijfsbezoeken, training en intervisie.

De werkgever betaalt verder de kosten voor het programma, die dankzij een substantiële bijdrage vanuit de GAU slechts € 1.250 excl. btw bedragen. Opleidingskosten van medewerkers zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.

Hoe aanmelden?

Je kan een medewerker aanmelden door een mail te sturen naar opleiding@algemene-uitgevers.nl. Van de medewerker wordt gevraagd een CV en een motivatiebrief te sturen naar hetzelfde adres. Er volgt een intake waarin samen met de deelnemer de leerdoelen besproken worden.

 Wil je meer informatie, bel (06 811 53 722) of mail gerust met Jeroen Kans, programmaleider van het GAU Onboardingprogramma

Brochure GAU onboardingprogramma

© omslagfoto Rosa van Ederen