Onboardingprogramma

Om nieuwe vakgenoten snel in te werken en vertrouwd te maken met alle ins & outs van het algemene uitgeefvak, heeft de GAU een speciaal onboardingprogramma ontwikkeld. Het programma reikt hun de kennis en vaardigheden aan, zodat ze snel en volwaardig kunnen meedraaien. Daarnaast stimuleert het programma de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitude voor medewerkers in het uitgeefvak onmisbaar zijn.

Mei 2023 start de GAU met de vierde editie van dit branchebreed onboardingprogramma. Het programma is bedoeld voor jonge boekenvakkers die werken in de redactie, marketing of verkoop van een algemene uitgeverij. Elke deelnemer krijgt de ruimte een eigen handschrift te ontwikkelen en wordt gestimuleerd innovatief ondernemerschap aan de dag te leggen. Nieuwe vakgenoten die nieuwe vormen bedenken en nieuwe wegen durven in te slaan.

Hoe ziet het programma eruit?

Het onboardingprogramma is opgebouwd uit vier modules die telkens worden afgesloten met een bijeenkomst. De kennis is verpakt in artikelen en interviews (op papier of op video) met relevante spelers uit het veld, sommige speciaal geschreven of afgenomen voor dit programma. De opdrachten, die gekoppeld zijn aan de lesstof, zetten je aan het werk. Soms bestaan ze uit het schrijven van een kort essay of beschouwing, vaker nog uit interviews met mensen uit de praktijk.

Kennis en netwerk zijn twee belangrijke pijlers van het programma, het werken aan persoonlijke vaardigheden is de derde. In intervisiesessies onder leiding van een ervaren coach werken de deelnemers aan persoonlijke doelstellingen, in auteursmanagement leren zij omgaan met auteurs en in timemanagement met de eigen agenda. Dit wordt in kleine groepen gedaan, waarbij extra aandacht uitgaat naar een veilige leeromgeving.

Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht in tweetallen. Samen wordt een onderwerp of vraagstuk gekozen en uitgediept: van inlezen tot interviewen. Ter afsluiting van het programma wordt dit onderzoek gepresenteerd voor een aantal vakgenoten, waarmee in gediscussieerd wordt over het onderwerp en waarin deelnemers laten zien dat zij inderdaad een volwaardige gesprekspartners zijn geworden.

De deelnemers moeten rekening houden met een studielast van 3 – 5 uur per week voor zelfstudie, een kick-off bijeenkomst van een middag en vier hele studiedagen. Om deze bijeenkomsten succesvol te laten verlopen hanteren we een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers. Als werkgever betaal je de kosten voor het traject en stel je jouw medewerker in staat om aan dit programma deel te nemen.

Dankzij een substantiële bijdrage van de GAU kunnen wij deze opleiding aanbieden voor een bedrag van € 1.250 excl. btw. Goed om te weten: opleidingskosten van medewerkers zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar opleiding@algemene-uitgevers.nl.

Brochure GAU onboarding programma

© omslagfoto Rosa van Ederen