E-Lending

Per 1 januari 2019 is het zogenaamde Convenant e-lending van kracht.

Antwoorden op vragen over dit convenant en wat de gevolgen daarvan zijn voor u als uitgever vindt u terug in de FAQ Convenant e-lending.

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en/of de Koninklijke Bibliotheek (KB).