Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2022-2024

Dit is de vernieuwde versie van de regeling voor toegankelijke lectuur, effectief voor 2022-2024.