Regeling toegankelijke lectuur 2019-2021 voor mensen met een leesbeperking

Regeling tussen de Mediafederatie, stichting Dedicon, en de Koninklijke Bibliotheek omtrent het toegankelijk maken van lectuur voor mensen met een leesbeperking in de periode van 2019-2021.