Checklist auteursovereenkomsten (februari 2021)

Veel uitgevers exploiteren de inhoud breed en niet uitsluitend in een beperkt aantal vaste vormen. Naast natuurlijk het auteursrecht en het auteurscontractenrecht zelf, bepaalt de inhoud van de auteursovereenkomst op welke manieren een uitgever een werk uiteindelijk kan en mag exploiteren. Exploitatiemogelijkheden zijn in beginsel beperkt tot hoe deze in de overeenkomst tussen maker en uitgeverij staan vermeld. Overeenkomsten worden in geval van twijfel vaak ten gunste van de maker uitgelegd (‘in dubio pro autore’). Dat betekent dat het van belang is om duidelijke afspraken te maken met makers.

Uiteraard zijn niet alle punten voor alle soorten auteursovereenkomsten relevant. Het doel van deze checklist is om aan de hand van de trefwoorden snel te kunnen controleren of alle relevante onderwerpen in een individuele overeenkomst aan bod komen. Het doel van dit document is nadrukkelijk geen modelcontract: het maken van overeenkomsten betreft immers maatwerk.