De Mediafederatie

De GAU is samen met verschillende andere brancheverenigingen (de MEVW, NDP, MMA) lid van de Mediafederatie. De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland en draagt het innovatieve karakter van de sector uit. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

Uitgeverij- en mediabedrijven kunnen  ook lid worden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). In deze werkgeversvereniging zijn alle cao-gerelateerde activiteiten van de sector ondergebracht.

Activiteiten

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

De Mediafederatie behartigt de belangen van haar leden op het gebied van verschillende onderwerpen: