Auteurs- en reprorecht

Auteursrecht

Het auteursrecht stelt uitgevers/mediabedrijven en makers (auteurs, journalisten, fotografen, vertalers etc.)  in staat om werken op de markt te brengen. Door het auteursrecht kunnen uitgevers/mediabedrijven en makers blijven investeren in nieuwe werken en innovatie. Auteursrecht is een breed onderwerp en omvat bijvoorbeeld de bescherming en exploitatie van werken, piraterijbestrijding, de relatie met makers, uitzonderingen zoals het citaatrecht en leenrecht, en collectief beheer.

Meer informatie over auteursrecht is te vinden op de website van de mediafederatie

Collectieve rechten

Het verlenen van rechten van makers (auteurs, journalisten etc.) aan uitgevers/exploitanten, en van uitgevers/exploitanten aan professionele afnemers en consumenten gebeurt voornamelijk en bij voorkeur via individuele afspraken. Maar in sommige gevallen is het voor consumenten en professionele gebruikers niet doenlijk om al het gebruik met alle rechthebbenden individueel af te rekenen. De transactiekosten zouden ver boven de baten uitstijgen. Dan is collectief beheer van rechten de betere oplossing voor zowel rechthebbenden als gebruikers.

Meer informatie over collectieve rechten is te vinden op de website van de mediafederatie.