Zitting Europese Hof inzake Tom Kabinet

Dinsdagochtend 2 april heeft voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg de zaak tussen GAU/Mediafederatie en Tom Kabinet gediend. Kern van het conflict (dat in 2014 begon) is de vraag of er een ‘tweedehands e-book’ bestaat en gebruikers van Tom Kabinet deze mogen verhandelen. De GAU en de Mediafederatie hebben dat altijd bestreden.

Het Hof behandelde de zaak in de Grote Kamer, hetgeen erop duidt dat ook zij deze vraag van groot belang vinden. Tom Kabinet beroept zich in deze zaak op de uitspraak van het Hof in de UsedSoft-zaak waarin onder bijzondere omstandigheden software van Oracle mocht worden doorverkocht. Wanneer het standpunt van Tom Kabinet wordt overgenomen zou het betekenen dat één e-book eindeloos doorverkocht mag worden, waarbij bovendien op geen enkele wijze gecontroleerd kan worden of iemand ook echt zijn eigen kopie wist van alle apparaten waarop deze staat.

De GAU/Mediafederatie hebben altijd betoogd dat Tom Kabinet onrechtmatig e-books openbaar maakt en ook onrechtmatig reproducties (kopieën) maakt. En dat als dit wordt toegestaan auteurs en uitgevers de facto nog maar één keer aan een e-book kunnen verdienen dat dan eindeloos kan worden gekopieerd en doorverkocht. De mening van de GAU en de Mediafederatie werd gelukkig ondersteund door diverse landen die ter zitting kwamen waaronder Duitsland, Spanje en de Europese Commissie zelf. Eerder ondersteunden Frankrijk en Italië onze bezwaren.

Het Hof leek kritisch op de handelwijze van Tom Kabinet, met name de onmogelijke controle op het wissen van een e-book nadat iemand het heeft doorverkocht, en het mogelijk onrechtmatig maken van reproducties.

De Advocaat-Generaal in deze zaak (Szpunar) zal waarschijnlijk op 10 september zijn opinie geven. Het Hof (15 rechters in dit geval) zal dan waarschijnlijk binnen enkele maanden uitspraak doen.

De GAU en de Mediafederatie zien ook het grote belang van deze zaak die verder gaat dan alleen e-books maar ook geldt voor bijv. muziek en film. Zij hebben altijd beweerd dat een tweedehands markt voor digitale producten grote gevolgen zal hebben voor auteurs, uitgevers, muzikanten etc. Wij zijn dan ook blij dat onze mening door zoveel landen voor het Hof wordt gesteund. Tijdens de zitting heeft geen enkel land het standpunt van Tom Kabinet verdedigd.