Wetsvoorstel verruiming vaste boekenprijs voor combinatieproducten P & E naar Kamer

Zoals door de minister al toegezegd tijdens de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) is op 25 augustus jl. een voorstel tot wetswijziging van de Wvbp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een vaste combinatie mogelijk te maken van een papieren boek met een bij de titel behorende e-book, app of een andere elektronische dienst. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB) had de minister hierom verzocht.

In het voorstel wordt het wettelijke begrip ‘boek’ verruimd zodat een gerelateerde digitale dienst (denk aan een e-book of app) onlosmakelijk een onderdeel van het gedrukte boek kan zijn. Zoals de minister in haar brief aan de Kamer schrijft: ‘Digitale verrijkingen kunnen namelijk voor de consument de gebruiks- en belevingswaarde van een papieren boek sterk verhogen.’

Met de wetswijziging krijgt het boekenvak meer mogelijkheden om te innoveren. Tijdens de evaluatie bleek dit voorstel al brede steun in de Tweede Kamer te hebben. De verwachting is dan ook dat het voorstel op redelijk korte termijn zal worden aangenomen.

Lees meer informatie