Vragen met betrekking tot IB47 – uitbetaling royalties aan derden

Er zijn door diverse lidbedrijven vragen gesteld inzake een bericht van de belastingdienst dat zij vanaf volgend jaar bij de IB47 (uitbetaling van royalties aan derden, auteurs) de geboortedatum en BSN moeten aanleveren. Via de IB47 geven de ledenbedrijven aan de Belastingdienst door aan wie en hoeveel aan royalties wordt uitgekeerd. Voorheen was het geen verplichting om ook geboortedatum en BSN door te geven. Daarnaast is het zo dat niet altijd een ‘persoon’ de royalties ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld ook (hoge)scholen en / of bedrijven en instellingenwaar auteurs werkzaam zijn.

Helaas heeft de belastingdienst geantwoord dat uitbetaling aan natuurlijke personen, en dat zijn ook auteurs die een eigen bedrijf hebben, vallen onder de nieuwe verplichting. Dat geldt niet voor auteurs die een factuur met BTW sturen.

Het volledige antwoord van de belastingdienst kunt u hier vinden:

Antwoorden belastingdienst inzake de renseigneringsverplichting royalties