Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij gebruik fotomateriaal

Wie een foto publiceert in bijvoorbeeld een boek of op een website moet niet alleen toestemming van de fotograaf hebben, maar ook de naam van de fotograaf vermelden. Alleen als anders is overeengekomen, of wanneer het ‘verzet van de auteur’ in strijd zou zijn met de redelijkheid, geldt dit vereiste niet. 

Het niet vermelden van een naam kan dus leiden tot een schadeclaim, die vaak vergezeld wordt door een claim wegens het onrechtmatig gebruik van het gebruik van de foto zelf.

In twee recente zaken heeft de Rechtbank Midden Nederland op 20 februari en op 13 maart naast het bedrag aan gederfde licentievergoeding een additionele vergoeding van 25% vastgesteld voor het ontbreken van de naamsvermelding.

Veel van onze leden hebben te maken met deze claims. Niet zelden wordt additioneel 100% van de licentiewaarde gevraagd, wegens het ontbreken van de naamsvermelding, maar dit vindt dus geen grondslag in deze recente uitspraken.