Uitspraak Europese Hof van Justitie: e-books vallen onder leenrecht

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in een arrest bepaald dat e-books net als fysieke boeken onder het leenrecht vallen, in een zelfde systeem, namelijk one-user-one-copy. Op basis van een uitzondering op het leenrecht mogen bibliotheken boeken uitlenen.

Het Europese Hof heeft in de uitspraak van vandaag ook bevestigd dat nationale lidstaten aanvullende voorwaarden aan de toepasselijkheid van de uitzondering mogen stellen.
In Nederland gelden dergelijke voorwaarden. Het NUV is uiteraard teleurgesteld dat het Hof zijn (ook juridische) argumenten niet heeft gevolgd en zal het arrest verder nader bestuderen.

Uitlenen e-book wel beperkt
Het Europese Hof heeft wel voorwaarden verbonden aan het leenrecht voor e-books. Zo geldt ook hier het systeem van ‘one-copy-one-user’. Een uitgeleend e-book kan niet tegelijkertijd aan een ander worden uitgeleend.

Achtergrond
De Vereniging Openbare Bibliotheken had in een rechtszaak het Europese Hof verzocht een uitspraak te doen over het uitlenen van e-books. Het NUV was hierin procespartij.
Uitgevers hebben tijdens de procedure bepleit dit niet toe te staan. Zij vrezen aanzienlijke marktverstoring wanneer e-books onder het leenrecht gaan vallen en hebben daarbij onder andere Denemarken als voorbeeld aangehaald waar bleek dat de markt voor e-books geheel stagneerde toen bibliotheken e-books onbeperkt uitleenden.