Tom Kabinet: rechtbank stelt vragen aan het Europese Hof van Justitie

Vandaag heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak tegen Tom Kabinet. Niet onverwacht, want ook al door NUV/GAU in deze zaak gesuggereerd, heeft de rechtbank besloten zogenaamde prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU). De rechtbank wil kort gezegd van het HvJ-EU weten of het aanbieden van tweedehands e-books door Tom Kabinet een distributiehandeling is die eerst toestemming van de auteurs en uitgevers vereist.

De rechtbank houdt in afwachting van de beantwoording van de vragen door het HvJ-EU haar beslissing aan. De eerdere uitspraak van het Hof Amsterdam in deze zaak waarin de handelwijze van Tom Kabinet werd verboden blijft van kracht, met name het oordeel dat het aanbieden van een platform waarop illegaal gedownloade e-books kunnen worden verkocht een onrechtmatige daad is.

NUV/GAU en Tom Kabinet mogen zich uiterlijk 30 augustus 2017 uitlaten over de concept prejudiciële vragen die de rechtbank heeft geformuleerd. De verwachting is dat een uitspraak van het HvJ-EU in deze zaak nog enige tijd zal duren. NUV/GAU zullen de belangen van auteurs en uitgevers in deze zaak met volledige inzet blijven behartigen.