Toegankelijkheid backlist e-books: ABE Lab publiceert openbaar eindrapport

De projectpartners van het Accessible Backlist Ebooks Laboratory (ABE Lab) - EDR Lab, Fondazione LIA en KB (de Koninklijke Bibliotheek) - hebben het openbare eindrapport van het project gepubliceerd. Dit is online beschikbaar op de officiële pagina met deliverables van de ABE Lab-website en kan online worden gelezen en gedownload in pdf- en EPUB-formaat. Op woensdag 26 juni om 14.00 uur worden de resultaten van het ABE Lab-project gepresenteerd aan uitgevers. Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via deze link.

Online enquête

Er is een online enquête beschikbaar om feedback te verzamelen over de impact en relevantie van het project en om richting te geven aan mogelijke toekomstige activiteiten op het gebied van ‘ebook backlist remediation’ . De enquête is specifiek gericht op uitgevers en kan worden ingevuld tot 30 juni 2024.

Inhoud van het eindrapport

Het eindrapport bestaat uit vijf delen die een uitgebreid overzicht geven van de bevindingen en resultaten van ABE Lab. Het bevat een korte inleiding waarin de context en de belangrijkste door het project behandelde kwesties worden gepresenteerd met een gedetailleerde beschrijving van de partners, doelstellingen en verwachte effecten, en een samenvatting van de uitgevoerde activiteiten en methodologieën. Het derde deel is gewijd aan de belangrijkste bevindingen. Hierin worden de belangrijkste uitdagingen beschreven waarmee rekening moet worden gehouden om een effectieve aanpak te ontwikkelen voor de sanering van de backlist-boeken. Daarna volgen een resultatengedeelte waarin de belangrijkste resultaten van het project worden opgesomd en een laatste samenvatting van de stand van zaken en de mogelijkheden voor vervolgstappen.

Het eindrapport geeft een samenvatting van de activiteiten die gedurende de 18 maanden van het project zijn uitgevoerd en benadrukt het potentieel en de noodzaak van toekomstige ontwikkelingen om de verbetering van backlists van e-books op Europees niveau, op het niveau van één land en op het niveau van uitgevers aan te pakken.

Met deze publicatie nadert het Accessible Backlist Ebooks Laboratory-project (ABE Lab) zijn voltooiing. De laatste maand zal worden besteed aan verspreidingsactiviteiten en bijeenkomsten met uitgeversverenigingen.

Contact

Voor meer informatie over het ABE Lab-project kunt u contact opnemen met Ted van der Togt.

Links

Officiële ABE Lab-website

Openbaar eindrapport ABE Lab

Feedback over relevantie en verwachtingen voor de toekomst kan via deze link worden gedeeld.