Subsidieregeling voor Italiaanse vertalingen

Om de vertaling van Italiaanse auteurs in vreemde talen te bevorderen, heeft het Centrum voor Boeken en Lezen (Cepell), een onafhankelijk instituut van het Italiaanse Ministerie van Cultuur, een bedrag van € 650.000 vrijgemaakt voor subsidies voor vertalingen. Het bedrag van elke subsidie ​​varieert van € 500 tot € 5.000, afhankelijk van de lengte van de vertaling en andere criteria. Ook Nederlandse uitgevers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

De regeling en criteria

Alle literaire genres komen in aanmerking (behalve studieboeken) op voorwaarde dat het boek is geschreven door een Italiaanse auteur en al in druk is verschenen in Italië op de datum waarop de regeling werd gepubliceerd (1 juli). Alle talen zijn toegestaan, hoewel prioriteit zal worden gegeven aan vertalingen in het Engels, Frans en Duits.

De vertaalbeurzen worden toegekend aan buitenlandse uitgevers die tussen 1 januari en 29 oktober 2021 een buitenlandse rechtenovereenkomst of intentieverklaring hebben afgesloten met een Italiaanse uitgever om een ​​werk van een Italiaanse auteur in hun eigen taal te vertalen.

Italiaanse uitgeverijen, uitgeversgroepen of literaire bureaus moeten uiterlijk op 29 oktober 2021, 18:00 uur (Italiaanse tijd) namens de buitenlandse uitgever de subsidie aanvragen. Aanvragers moeten voldoen aan een reeks vereisten die zijn uiteengezet in de officiële regeling en de daarin vermelde aanvraagdocumenten invullen. De regeling kunt u (in het Italiaans) vinden op de website van de Italiaanse brancheorganisatie voor uitgevers, Associazione Italiana Editori.

De aanvraag moet worden ingediend door de Italiaanse partij die de vertaalrechten verkoopt, namens hun buitenlandse tegenhanger. De subsidie ​wordt vervolgens uitbetaald aan de Italiaanse aanvrager, nadat zij het bewijs heeft geleverd dat zij dat bedrag vooraf heeft overgemaakt aan de buitenlandse uitgever.

Nederlandse uitgevers kunnen alle Italiaanse contacten met wie een deal is gesloten of wordt gesloten voor 29 oktober, doorverwijzen naar Ediser, het servicebedrijf van de Associazione Italiana Editori dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van de aanvragen (segreteria@ediser.it ). U kunt hier meer informatie vinden.