Staatssecretaris Dekker wil geen uitzondering auteursrecht voor vluchtelingen

Op 7 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van OCW Sander Dekker gereageerd op een brief van Dedicon, een stichting die met subsidie van OCW algemene lectuur en leermaterialen toegankelijk maakt voor mensen met een leeshandicap (bijvoorbeeld door deze om te zetten in braille of gesproken vorm), had de Kamer verzocht om haar materialen ook aan vluchtelingen en laaggeletterden beschikbaar te mogen stellen.

Alhoewel Dekker het ‘een sympathiek idee’ vindt, constateert hij ook dat ‘het laaggeletterd of vluchteling zijn een persoon niet per definitie tot een (lees)gehandicapte maakt’.

Bovendien constateert hij dat ‘voor mensen met Nederlands als tweede taal en voor laaggeletterden via andere, al dan niet commerciële, kanalen leer- en leesmiddelen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de Stichting Lezen en Schrijven. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de gewone diensten van de openbare bibliotheek, waar ook vaak materiaal in verschillende leesvormen aangeboden wordt’.