Resultaten onderzoek Media:Tijd

25 april is het onderzoek Media:Tijd gepresenteerd. Hier kwam uit naar voren dat de gemiddelde Nederlander bijna 8½ uur per dag aan media besteed. Nederlanders besteden gemiddeld 42 minuten per dag aan het lezen van dagbladen, magazines, boeken en andere media (gemiddelde van lezers en niet-lezers). De leestijd onder lezers ligt hoger, namelijk 1 uur en 26 minuten per dag.

Het lezen van boeken, dagbladen, magazines en andere media gebeurt voor 67% van papier, 33%  digitaal. Het lezen via niet-klassieke dragers (computer, tablet, smartphone) neemt toe. Het aandeel van digitaal lezen bedraagt inmiddels 33% van de totale leestijd.

Deze resultaten zijn afkomstig uit Media:tijd 2018, een onderzoek dat 25 april 2019 is gepubliceerd door de organisaties voor mediabereikonderzoek (NLO, NOM, SKO), Platform Media-adviesbureaus (PMA) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Voor het onderzoek hielden bijna drieduizend Nederlanders van 13 jaar en ouder gedurende een week minutieus bij hoe zij hun tijd spendeerden. Het onderzoek is eerder in 2013 en 2015 uitgevoerd.

Nederlanders besteden gemiddeld in totaal 8 uur en 23 minuten op een dag aan media. De totale mediatijd is hiermee stabiel. De tijd die men aan media besteedt, is onderverdeeld in de volgende activiteiten: Kijken, Luisteren, Lezen, Gamen en Communiceren. Aan Kijken wordt de meeste tijd besteed: 3 uur en 5 minuten. Daarmee neemt de kijktijd 37% van de mediatijd in beslag. De kijktijd betreft niet alleen lineair tv kijken, maar bijvoorbeeld ook het kijken van films via videosites als Netflix, het kijken van video’s via Youtube en het bekijken van foto’s. Lezen neemt 42 minuten per dag in beslag, dit is 5% van de mediatijd.

Gemiddelde leestijd
Gemiddeld lezen Nederlanders 42 minuten per dag en hiermee is de leestijd stabiel gebleven. Het aandeel lezen van papier is gedaald: van 71% naar 67%. Digitaal lezen heeft een aandeel van 33%. Omgerekend betekent dit dat er 14 minuten per dag digitaal gelezen wordt. Belangrijk te vermelden is dat onder het lezen ook het bekijken van nieuwssites- en apps gerekend wordt. Dit verloopt per definitie via tablet, computer of smartphone. Vooral mannen lezen digitaal. Zij raadplegen vaker nieuwssites/-apps dan vrouwen, terwijl vrouwen meer boeken en tijdschriften op papier lezen. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat papier (nog steeds) de voorkeur heeft.

 Media-multitasking
De totale bruto mediatijd (inclusief combinatie met andere activiteiten) bedraagt dus 8 uur en 23 minuten per dag. 34% van de totale mediatijd bestaat uit het uitvoeren van slechts 1 media activiteit (singletasking), 42% wordt gecombineerd met een andere algemene activiteit (multitasking) en 24% wordt gespendeerd aan het combineren van meerdere media activiteiten (media-multitasking). Kijken, gamen en lezen zijn de media activiteiten die het meest solo worden geconsumeerd.

Meer informatie en onderzoeksresultaten zijn te vinden in de brochure van het onderzoek.