Renew the Book en GAU Onboarding introduceren: de Pioniersprijs

Het innovatieprogramma Renew the Book introduceert de Pioniersprijs. Deze prijs is bedoeld als een extra aanmoedigingsprijs voor één van de inzendingen. De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 november tijdens het grote Renew the Book evenement in Pakhuis de Zwijger, en ontvangt €7.500. De winnaar zal gekozen worden door de deelnemers van het GAU Onboardingprogramma.

De prijs wordt uitgereikt naast de al bestaande Innovation Award ter waarde van €50.000 en wordt toegekend aan de inzending die door de Onboardingdeelnemers gezien wordt als het meest beloftevol op de lange termijn. De pioniersprijs is daarbij bedoeld als aanmoediging voor de innovators om door te gaan met hun idee. De prijs kan aan iedere inzending toegekend worden en heeft geen long- of shortlist.

Martin Voigt, Program Director van Renew the Book zegt hierover het volgende: “De inzendingen van Renew the Book bestrijken een breed palet van creativiteit, originaliteit, commercialiteit, waar de jury op basis van onder meer haalbaarheid, schaalbaarheid, maturity van de organisatie en de kwaliteit van de techniek en het team een keuze maakt. Ook kijkt zij naar de impact die de innovatie kan hebben op het vak. De Pioniersprijs kijkt meer naar de toekomstige belofte van de inzending, zonder dat directe haalbaarheid per se een voorwaarde is. Er wordt gekeken naar originaliteit, of het zich bevindt op het snijvlak van realistisch en futuristisch, en wellicht op het kruispunt tussen commercie en idealisme. Dus kort gezegd: Welke belofte heeft de prijs in zich voor de toekomst. De prijs kan worden toegekend aan alle inzendingen, er is dus geen long- of shortlist.”

Jeroen Kans, programmaleider van het GAU Onboardingprogramma is blij met de samenwerking: “Op deze manier dagen we de deelnemers aan het traject uit mee te denken over innovaties in het algemene uitgeefvak en betrekken we ze er actief bij. Zij zijn immers degenen die de toekomst van de uitgeverij vorm gaan geven. Innovaties zijn daarbij onmisbaar. Geweldig dat de GAU dit via Renew the Book wil ondersteunen.”