Rechtbank stelt vragen in de zaak Tom Kabinet aan Europese Hof

De Rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2018 de vragen geformuleerd die ze aan het Europese Hof van Justitie stelt in de zaak tussen Tom Kabinet en de GAU/de Mediafederatie.

De vragen van de rechtbank concentreren zich geheel op het distributierecht, de vraag of een e-book mag worden doorverkocht omdat het downloaden van e-books (en daarmee wellicht ook andere digitale bestanden) mogelijk zou vallen onder het distributierecht én onder de uitputting van artikel 4 Auteursrechtrichtlijn. Zie ook het vonnis.

De rechtbank heeft besloten geen vragen te stellen over de toepasbaarheid van de Softwarerichtlijn, daar waar Tom Kabinet zijn handelswijze op baseerde in eerste aanleg. Die richtlijn acht de rechtbank niet van toepassing. Naar verwachting zal de zaak in de loop van het jaar behandeld worden bij het Europese Hof van Justitie. In de regel komt het vonnis ongeveer zes maanden later.

De zaak wordt in heel Europa met belangstelling gevolgd, mede omdat hij ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere digitale bestanden zoals die bestaan voor film en muziek.