Rechtbank bevestig dat POD gewoon een boek is

In een uitspraak d.d. 17 juli 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat een POD-uitgave ook geldt als ‘boekvorm’, zoals onder andere gebruikt in de Wet Vaste Boekenprijs en het Modelcontract.

Een auteur had mede op basis hiervan geprobeerd om de overeenkomst die zij had met uitgeverij Overamstel te ontbinden, claimend dat een POD gedrukt boek niet geldt als, zoals in het Modelcontract verwoord, ‘beschikbaar in boekvorm’. De rechtbank ging daarin niet mee en wijst ook op de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. De rechtbank verwees daarnaast naar de Wet Vaste Boekenprijs en naar het feit dat ook voor POD-uitgaves investeringen worden gedaan.

Tevens oordeelt de rechtbank dat aangezien Overamstel de titel in voldoende mate exploiteert, de auteur niet op basis van art. 25 e van de Auteurswet (onvoldoende gebruik/non-usus) de overeenkomst kan ontbinden. De rechtbank overwoog dat een uitgeverij een zekere mate van vrijheid heeft te bepalen op welke manier zij een boek exploiteert.

Tenslotte wijst de rechtbank de claim van de auteur op een royalty-percentage van 60% af en oordeelt dat Overamstel, dat steeds 25% heeft uitgekeerd, juist heeft gehandeld aangezien ‘onbetwist vaststaat dat dit het gebruikelijke percentage in de boekenbranche is als royalty voor e-books’.

U kunt hier de volledige (geanonimiseerde) uitspraak lezen.