Opnieuw pleidooi Kamerleden voor laag btw-tarief digitale media

In april 2016 presenteerde de Europese Commissie een actieplan voor modernisering van de Europese btw-systematiek. Invoering van het lage btw-tarief voor digitale media maakt onderdeel uit van dit actieplan. De Kamer verwelkomt dit initiatief en pleit nu voor snelle actie, zo bleek tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016.  

Het Europese btw-actieplan stond begin juni op de agenda van de vaste commissie voor financiën. Tijdens dit overleg met staatssecretaris Wiebes (Financiën) bleek opnieuw brede steun voor verlaging van het btw-tarief voor digitale media. Zowel Kamerleden Groot (PvdA), Van Weyenberg (D66), Omtzigt (CDA) als De Vries (VVD) noemden het punt expliciet. Van Weyenberg stelde zelfs ‘dat dit een langgekoesterde wens is van ongeveer elke fractie in de Kamer’.

In een eerste beoordeling van de Europese btw-plannen verwelkomde het kabinet half april 2016 al de mogelijkheid om het verlaagde tarief op digitale boeken en kranten toe te kunnen passen. Verder zegde Wiebes toe de Kamer voor de zomer uitsluitsel te geven over de mogelijkheid nu alvast voorbereidingen te treffen om snel na een Europees besluit ook de Nederlandse btw-regelgeving aan te passen. Beide stappen zijn nodig om een verlaagd tarief voor digitale media mogelijk te maken. Naar verwachting komt de Europese Commissie eind 2016 met een eerste wijzigingsvoorstel dat klaarblijkelijk op een warm Nederlands welkom mag rekenen.