Onderzoek Trends in Digitale Media

In de huidige digitale samenleving is het niet verrassend dat de consumptie van digitale media stijgt. Het jaarlijkse GfK-onderzoek Trends in Digitale Media inventariseert het bezit en gebruik van digitale media-apparaten onder alle Nederlanders. Op verzoek van SMB en KVB Boekwerk heeft GfK extra data opgeleverd die gaan over het digitale mediagebruik van boeklezers.

Op de website van KVB Boekwerk is het gehele artikel te lezen. Hieronder enkele highlights.

Lezers gebruiken veel Whatsapp en Facebook

Voor uitgevers is het interessant om te weten welke socialemediakanalen zij het beste kunnen inzetten om hun doelgroepen te bereiken. Vandaar dat Boekwerk ook heeft gekeken naar het socialemediagebruik van boeklezers. Ongeveer 70% van de lezers gebruikt Whatsapp en Facebook om te communiceren. Instagram en Messenger worden door ongeveer 40% van de lezers gebruikt om te communiceren. Facebook en Instagram zijn vooral populair voor het vermaak dat ze bieden en om in contact met anderen te blijven.

Invloed coronamaatregelen op kopen van boeken

Sinds corona zijn mensen meer gaan lezen. Dit geldt voor alle drie de dragers (papieren boek, e-book en luisterboek), maar vooral voor e-books. 23% van de respondenten zegt meer e-books te zijn gaan gebruiken, tegenover 9% die het minder is gaan gebruiken.

Dit is ook terug te zien in het koopgedrag. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan het sinds corona prettiger te vinden om e-books te kopen dan papieren boeken. Vooral ouderen kopen in coronatijd liever e-books dan papieren boeken. Ook geven ze vaker dan jongere leeftijdscategorieën aan dat ze sinds corona minder impulsaankopen doen en dat hun koopgedrag blijvend veranderd is.

Toch geeft ook een substantieel deel van de respondenten (40%) aan dat ze het nu extra belangrijk vinden om boeken via de lokale boekwinkel te kopen. Hierin zijn wel verschillen te zien tussen de verschillende bevolkingsgroepen, vooral in opleidingsniveau. Zo vinden vooral hoogopgeleiden het belangrijk om hun boeken via de lokale boekwinkel te kopen (44% t.o.v. 32% van de laagopgeleiden), ook vinden zij veel minder dat de aantrekkingskracht van fysieke winkels is gedaald. En hebben zij, vergeleken met midden- en laagopgeleiden minder bespaard op de aanschaf van nieuwe boeken.

Meer informatie over Trends in Digitale Media is te vinden in het persbericht van GfK.

GAU-leden kunnen het onderzoeksrapport opvragen via info@algemene-uitgevers.nl.