Onderzoek: kruissubsidie aangetoond, vaste boekenprijs zorgt daadwerkelijk voor rijker boekenaanbod

Onderzoek toont aan dat uitgevers (en boekhandels) via kruissubsidiëring bijdragen aan een breed en pluriform assortiment en aanbod van Nederlandstalige boeken. De Wet op de vaste boekenprijs maakt het mogelijk om met de winst op een klein deel van de titels andere minder rendabele titels intern te subsidiëren, waardoor ook deze titels uitgegeven kunnen worden en in de boekhandel kunnen worden aangeboden. Dit onderzoek is op 30 januari met bijgevoegde brief door minister Bussemaker (OCW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoek van SEO laat zien dat de Wet op de vaste boekenprijs daadwerkelijk bijdraagt aan een breed en pluriform assortiment. Kruissubsidiëring zorgt ervoor dat uitgevers de winst op een (zeer beperkt) aantal titels kunnen gebruiken om andere titels met een kleiner leespubliek toch uit te geven. Tegenover een relatief klein aandeel winstgevende titels staat een substantieel aandeel verliesgevende titels.
Daardoor blijft in het Nederlandse taalgebied een breed en pluriform aanbod van Nederlandstalige boeken beschikbaar en zijn boekhandels in staat om niet alleen bestsellers te verkopen, maar juist een breed palet aan boeken aan te bieden. Een en ander wordt ook bevestigd in de interviews die zijn gehouden met uitgevers en boekhandelaren.
Het SEO onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van OCW. Tijdens de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs werd dit onderzoek al door de minister aangekondigd als een tussenrapportage. Het SEO onderzoek is uitgevoerd door een representatieve steekproef te houden onder Nederlandse uitgevers en boekhandels uit het hele land die daarvoor zelf (controleerbare) cijfers leverden over omzet, afzet en kosten. Een aantal GAU uitgevers heeft geheel belangeloos hieraan volledige medewerking gegeven. Dit onderzoek, dat mede door werd begeleid door het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Planbureau, is voor zover bekend het eerste onderzoek ter wereld dat op een dergelijke grondige wijze het bestaan en de effecten van kruissubsidiering in het boekenvak heeft onderzocht.

Het gehele onderzoek kunt u hier downloaden.