NUV neemt deel aan Europese btw-consultatie

In voorbereiding op een voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn om het verlaagde tarief op digitale uitgeefproducten mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie stakeholders bevraagd.

Ook het NUV heeft deelgenomen aan deze consultatie. De Europese Commissie inventariseert met de consultatie de verwachte gevolgen van de mogelijkheid om op ‘e-publicaties’ het verlaagde btw-tarief te mogen toepassen. De Europese Btw-richtlijn verbiedt op dit moment het toepassen van het verlaagde tarief op digitale uitgeefproducten. De consultatie levert de commissie nadere onderbouwing voor het wijzigingsvoorstel.

Toekomstbestendige oplossing
Belangrijke vraag in de consultatie is hoe e-books, e-newspapers en e-periodicals zouden moeten worden afgebakend, omdat de Commissie wil voorkomen dat alle willekeurige digitale content aanspraak kan maken op het verlaagde btw-tarief. Het NUV pleit voor een toekomstbestendige herziening van de richtlijn die rekening houdt met verdergaande technologische ontwikkelingen: de nu aangekondigde aanpassing van de richtlijn moet niet alleen de digitale uitgeefproducten van gisteren dekken, maar ook die van morgen.

Geen Europese definities
Het NUV zet in zijn consultatiebijdrage in op het op nationaal niveau fiscaal afbakenen van de begrippen e-books, e-newspapers en e-periodicals. Omdat de fiscale situatie sterk verschilt per lidstaat en grensoverschrijdende verkopen van Nederlandstalige uitgeefproducten marginaal zijn, bestaat er geen noodzaak voor Europese definities. Het geeft de lidstaten bovendien meer vrijheid in de btw-heffing, waar ook de Tweede Kamer onlangs toe opriep.

Voorstel in december
De Europese Commissie presenteert het btw-voorstel nog dit jaar, naar verwachting in december. Commissievoorzitter Juncker deed die belofte vorig jaar voor het eerst tijdens een uitgeverscongres. Dit voorjaar herinnerde de Raad van Ministers de commissie aan dit tijdspad en nodigde ze de commissie uit om het voorstel daadwerkelijk nog dit jaar te presenteren.

Na presentatie door de commissie behandelen zowel het Europees Parlement als de Raad het voorstel. Cruciaal wordt de behandeling in de Raad, omdat aanpassing van de Btw-richtlijn unanimiteit van de lidstaten vereist. Na aanvaarding door Parlement en de Raad moet de richtlijnwijziging in nationale wetgeving worden omgezet. Gezien de steun in de Tweede Kamer en van het kabinet moet snelle implementatie in de Nederlandse wetgeving mogelijk zijn.

Zie de consultatiebijdrage van het NUV