Nieuwe goedgekeurde Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers

Op 13 maart 2022 heeft de Belastingdienst opnieuw zijn goedkeuring gegeven aan deze Modelovereenkomst waardoor bij gebruik er dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking).

De Modelovereenkomst is voorzien van een aantal geel gearceerde bepalingen. Die bepalingen zijn fiscaal relevant. De opdrachtgever die dit model gebruikt moet die geel gearceerde bepalingen ongewijzigd overnemen om te voorkomen dat de vrijwarende werking vervalt.