Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

Op maandag 2 mei 10.00 uur kan het STAP-budget weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren.

Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren over de subsidieregelingen om een opleiding of cursus te volgen. Het STAP-budget is populair: tijdens de eerste ronde (maart/april) vroegen ruim 35.000 mensen subsidie aan. Het 2e tijdvak voor de aanvraag STAP-budget start op maandag 2 mei 2022 om 10:00 uur en loopt tot en met 30 juni 2022.

Als het STAP-budget op 2 mei wordt aangevraagd dan moet de opleiding/cursus starten tussen 30 mei (4 weken na het aanvraagmoment) en 1 oktober (3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak, in dit geval 30 juni). De aanvraag voor het STAP-budget gaat via het STAP-portaal. Voor de aanvraag dient de medewerker eerst te beschikken over een DigiD en het STAP-aanmeldbewijs van de opleider. Dit bestand moet worden geüpload bij de aanvraag. Op de website van stapuwv is te zien of uw gewenste opleiding erkend wordt voor het budget.