Nieuw Modelcontract Nederlandstalig werk

De Auteursbond en de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk werk overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet.

De mogelijkheid tot opzegging van het contract door de auteur bij een zeer ‘gering exploitatieresultaat’ is meer concreet gemaakt, door te noemen bij welk minimum aan inkomsten aan die voorwaarde is voldaan.

In het herziene contract is opgenomen dat de uitgever het luisterboek zelf kan publiceren en exploiteren, niet meer uitsluitend als nevenrecht. Daarnaast is nu expliciet omschreven dat exploitatie van het e-book en het luisterboek mag plaatsvinden via alle beschikbare digitale transmissiemogelijkheden, waaronder downloaden en streamen. Voor de royaltyberekening tellen nu ook de mogelijke directe inkomsten uit advertenties mee.

De royalty-afrekeningen worden transparanter, waarmee ook vooruit wordt gelopen op de wettelijke transparantieverplichting vanaf juni 2022.

De toelichting is verbeterd en nog duidelijker een onlosmakelijk onderdeel van het modelcontract geworden.

Het nieuwe contract gaat in op 15 juni 2021.

De modelcontracten hebben al decennia een belangrijke plaats in het Nederlandse boekenvak. Auteursbond en LUG/GAU zijn blij dat met dit nieuwe modelcontract recht wordt gedaan aan zowel de rechten van auteurs als de diversiteit in het huidige uitgavebeleid.
Volgende maand starten de onderhandelingen voor het literair vertaalcontract.