Nieuw convenant tussen CPNB en haar partners

Op 1 juli 2022 treedt het nieuwe convenant tussen de CPNB en haar partners KBb, GAU en VOB in werking. Het convenant beschrijft de afspraken over promotie van het Nederlandse boek door de CPNB namens het collectieve boekenvak. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de afspraken te vernieuwen naar ieders wensen. Dit zijn de twee grootste veranderingen in het nieuwe convenant:

De eerste wijziging betreft de financiële bijdrage per partner. Dit was voorafgaan altijd een gelijke bijdrage. Echter, omdat dit niet altijd representatief was, is deze nu gekoppeld aan de participatie door de betreffende partner. Ook wordt de bijdrage in de vorm van aanschaf van CPNB-uitgaven nu meegenomen, zoals het Boekenweekgeschenk dat de boekhandels aanschaffen.

De tweede grote wijziging betreft de governance van de CPNB. Hierin is vastgelegd hoe de organisatie bestuurd wordt. Voorheen had de CPNB een bestuur van zes leden (twee leden van elke partner). In het nieuwe bestuur krijgt CPNB een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor beleid en organisatie, en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat wederom uit 6 leden, die deze keer is opgebouwd uit drie mensen uit het boekenvak (waarvoor iedere partner een lid voordraagt) en drie onafhankelijke leden met een specifieke expertise. De voorzitter is een van de drie onafhankelijke leden. Hans Willem Cortenraad is aangewezen als voorzitter van de Raad van Toezicht. De samenstelling van de volledige RvT wordt binnenkort bekend gemaakt.