NBD Biblion Q&A Automatisch Metadateren

Vanaf 1 maart is bij NBD Biblion het project automatisch metadateren live gegaan. Metadata die aan bibliotheken gestuurd wordt, wordt nu gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie.

Onderdeel van de metadata zijn ook de teksten die bibliotheken gebruiken om de juiste keuze voor hun collectie te maken. Ook deze teksten worden grotendeels door de machine gegenereerd, waarbij ook altijd nog mensen meekijken.

Bibliotheken ontvangen wekelijk een pakket met aanschafinformatie. Dit is informatie met een tekst die door externe recensenten geschreven werd. Op basis van deze informatie maken de bibliotheken de keuze welke boeken zij willen opnemen in hun collectie. Er is gevraagd welke onderdelen uit de tekst het meest gebruikt worden om tot een goede beslissing te komen. Deze antwoorden zijn verwerkt in de aanschafinformatie in de nieuwe stijl. De tekst is nu korter en bondiger en bevat geen oordeel. De waarderingsscore, die los van de tekst staat, wordt nog steeds toegekend door een mens.

Omdat de nieuwe werkwijze veel vragen oproept, organiseert NBD Biblion op 15 maart, om 15:00 een webinar waarin vragen beantwoord zullen worden. Aanmelden voor de webinar is vanaf nu mogelijk.