Modelovereenkomsten NUV best practice (video)

De modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers ziet de Belastingdienst als een voorbeeld van goede implementatie van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In een video licht DBA-specialist Miranda Maasman de gekozen werkwijze en de modelovereenkomsten nader toe.

Het grote voordeel van deze modelovereenkomsten ten opzichte van andere is enerzijds de zekerheid vooraf van een goedgekeurd model, en vooral anderzijds de flexibiliteit door een uitgebreide, maar niet limitatieve lijst van vooraf beoordeelde en goedgekeurde auteursinstructies. Die instructies staan in een bijlage bij de modelovereenkomsten en ze geven de uitgeverij inzicht wat zoal is toegestaan. Het is dus niet nodig de instructies letterlijk over te nemen (en ook niet allemaal). Als er bijvoorbeeld in instructies van een educatieve uitgeverij staat dat de auteur genderstereotypering moet vermijden kan de uitgeverij daar moeiteloos rassenstereotypering van maken. De Belastingdienst hoeft dat niet opnieuw te toetsen. De lijst met auteursinstructies is samengesteld door het NUV op basis van de informatie die leden daartoe hebben aangeleverd.

Het blijft natuurlijk wel van belang te (blijven) werken conform de gebruikte modelovereenkomst, want anders dreigt alsnog een naheffing. Dankzij die bijlage met auteursinstructies is vooraf veel beter duidelijk wat ‘werken conform het model’ precies inhoudt dan in andere branches, die hun concrete werkwijze niet vooraf hebben laten toetsen.

In deze video van de Belastingdienst licht DBA-specialist Miranda Maasman de modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers toe.

De modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers zijn hier te downloaden.