Ministers Van Engelshoven en Slob roepen op tot leesoffensief

De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse scholieren zijn opnieuw teruggelopen. Dat blijkt uit het driejaarlijkse internationale PISA-onderzoek onder 60.000 leerlingen in 79 landen. Deze trend willen de ministers van onderwijs keren met een leesoffensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om lezen te stimuleren.

Het doel van het leesoffensief is voorlezen en lezen onder jongeren te stimuleren. Lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen. Het offensief bestaat uit meerdere acties, gebaseerd op een advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad. Leesplezier en –motivatie moeten vaste onderdelen worden van een verbeterd curriculum. Op deze manier zou modern en eigentijds onderwijs moeten helpen om het leesplezier en –motivatie van leerlingen op de lange termijn te verbeteren. Daarnaast ontvangen alle scholen op korte termijn een publicatie over wat werkt om het leesonderwijs te verbeteren. Ook gaan de ministers samen met onderwijs- en leesorganisaties in gesprek hoe leesplezier onder leerlingen vergroot kan worden. Hierbij zal extra aandacht zijn voor groepen die nu achterlopen, zoals jongens, vmbo’ers en meertalig opgevoede kinderen. Bibliotheken krijgen een belangrijke rol in de aanpak.

Dalende leesvaardigheid niet nieuw
Het is niet nieuw dat de leesvaardigheid en het leesplezier onder leerlingen daalt. Op het moment  wordt er daarom al op verschillende manieren getracht lezen te stimuleren. Zo krijgen ouders bij de geboorte van hun kind een gratis jeugdlidmaatschap voor de bibliotheek. Op scholen zorgt Bibliotheek op School ervoor dat kinderen gemakkelijk boeken kunnen lenen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt waardoor er in de komende jaren veel meer jeugdboeken beschikbaar komen in de e-bibliotheek. Ook werd eerder al bekend dat er extra geld komt voor onder andere lesprogramma’s over taal op basisscholen.

Voorlezen
Daarnaast roepen de ministers ouders en grootouders op hun kinderen en kleinkinderen regelmatig voor te lezen. Minister Slob: “Lezen leer je door te doen. Door zelf te lezen en door voorgelezen te worden. Ik lees bijvoorbeeld graag mijn kleinkinderen voor. Ik geniet van zo’n moment. We gaan met deze aanpak lezen stimuleren.”