Leenrechtvergoeding uit dBoS vastgelegd in nieuwe afspraken

Staatssecretaris Uslu heeft vandaag in een bestuurlijk overleg afspraken bezegeld tussen scholen, bibliotheken, gemeenten, uitgevers, makers en overheid over het inhalen van misgelopen leenrecht bij schoolbibliotheken of de Bibliotheek op school (dBos). Daarnaast is een duurzaam systeem voor de toekomst overeengekomen. Schrijvers, illustratoren én uitgevers zijn jarenlang de dupe geweest van het feit dat er geen passend systeem is voor leenrechtvergoedingen via schoolbibliotheken.

De zaak speelde al lang. Vorige zomer nam de toenmalige minister Ingrid van Engelshoven al actie en haar opvolger in dit dossier, staatssecretaris Gunay Uslu, heeft vandaag de afspraken in het bestuurlijk overleg afgerond. Daarbij waren alle betrokken organisaties, waaronder de GAU,  aanwezig.

Compensatie

In het bestuurlijk overleg is overeengekomen dat er 6 miljoen euro compensatie voor de voorbije periode komt (hetgeen regulier verdeeld wordt onder schrijvers, illustratoren en uitgevers), en een jaarlijkse toevoeging van 3,5 miljoen euro (indicatief) voor uitleningen via bibliotheken op scholen.

Hiermee komt een einde aan een dossier dat al lang speelt. Er is niet alleen een oplossing gevonden voor het verleden, maar ook een duurzaam model voor de toekomst ontwikkeld.