KVB Boekwerk: Studie naar de impact van het boek

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie naar de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn woensdag 27 maart aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

De drie eindrapporten gaan ieder in op een specifiek onderwerp: de impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij, de maatschappelijke impact van boekhandels en het economisch belang van het boekenvak.

De impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij
Uit onderzoek blijkt iedere keer weer dat mensen die boeken lezen in vergelijking met niet-lezers beter geïnformeerd zijn en zich daardoor beter staande kunnen houden in de maatschappij. Waar deze effecten vandaan komen, hoe deze vaardigheden ontwikkelt worden door te lezen en waarom dit belangrijk voor de maatschappij is, kunt u lezen in de samenvatting en het rapport, te vinden op de website van KVB Boekwerk.

De maatschappelijke impact van boekhandels
Boekhandels spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van de samenleving. Een bezoek aan de boekhandel wordt gezien als een cultureel tijdverdrijf, mede door de evenementen die boekhandels organiseren. Dit zorgt voor een verbeterde leefbaarheid van de omgeving, iets waar ook andere winkeliers en ondernemers van profiteren, ook door het ecomomische component dat hieraan verbonden is. De verbeterde leefbaarheid zorgt namelijk ook voor hogere vastgoed- en grondprijzen. U kunt hier meer over lezen, en het rapport downloaden op de website van KVB Boekwerk.

Economisch belang van het boekenvak
Het derde onderzoek heeft in kaart gebracht wat het belang van het boekenvak is voor de Nederlandse economie. Daarbij is gekeken naar de omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen van de productieketen van algemene boeken (A-boeken). Met een omzet van € 34 miljoen voor de schrijvers en vertalers, € 244 miljoen voor de uitgevers en € 498 miljoen voor de boekverkopers bedraagt de totale toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) in 2017 bijna een kwart miljard euro. Meer uitleg over deze cijfers kunt u vinden in de samenvatting of het rapport zelf.