Kort geding NUV mede namens GAU en MVW inzake Tom Kabinet

Op 24 juni 2014 is het bedrijf Tom Kabinet gestart met de online terbeschikkingstelling van ‘tweedehands’ e-books. Het betreft onder meer boeken die recent zijn gepubliceerd. Voor de verkoop van de e-books is geen toestemming gevraagd aan de betrokken uitgevers of auteurs. Bovendien biedt Tom Kabinet hiermee een platform waarop illegale e-pubs verhandeld kunnen worden voor geld.

Leden van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en Media voor Vak en Wetenschap (MVW) hebben direct na lancering van dit initiatief onthutst gereageerd op deze schending van het auteursrecht en het NUV verzocht namens GAU en MVW maatregelen te nemen. Tom Kabinet is onmiddellijk gesommeerd zijn activiteiten te beëindigen. Aan dit verzoek heeft Tom Kabinet geen gehoor willen geven.

Het NUV heeft zich daarom genoodzaakt gezien ogenblikkelijk via de kortgedingrechter een einde te maken aan de inbreukmakende en onrechtmatige activiteiten van Tom Kabinet. Het kort geding vindt plaats op 10 juli aanstaande om 14.45 uur bij de Rechtbank Amsterdam. Namens het NUV zal mr. Christiaan Alberdingk Thijm optreden als advocaat.