Inschrijvingen TPUB2 Workshop Verankering Open

In juni 2021 hebben de GAU en MEVW samen met Dedicon, de Vereniging Onbeperkt lezen, VIVIS en de oogvereniging het programma van Inclusief Publiceren gestart. Met een aantal series workshops brengen zij uitgevers kennis om voorbereid te zijn op de aankomende European Accessiblity Act. Samen zorgen we ervoor dat e-books, digitale leermiddelen en websites voor iedereen toegankelijk worden.

Het is vanaf nu mogelijk om je aan te melden voor de workshop Verankering van TPUB2. Tijdens deze workshop wordt gekeken naar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden op het gebeid van (digitale) toegankelijkheid. Aan bod komen zaken als: Kennis en bewustwording, verantwoordelijkheden en governance, organisatie en strategie, inkoop en leveranciersmanagement, en personeel.

Het doel is dat de deelnemer na de sessie zelf kan onderzoeken op welk niveau van digitale toegankelijkheid de organisatie zich bevind, rollen en verantwoordelijkheden kan herkennen en benoemen, processen kan identificeren die randvoorwaardelijk zijn voor digitale toegankelijkheid, en en kan benoemen welke elementen nog geregeld moeten worden om digitale toegankelijkheid succesvol kan implementeren.

Voor deze workshop zal er 1 fysieke sessie gehouden worden op maandag 26 september. Er is beperkt plaats voor deze bijeenkomst. De overige 6 workshop zullen online gehouden worden via Teams.

Meld je hier aan voor de workshop

Het programma Inclusief Publiceren is kosteloos voor leden van de GAU en de GEU en is financieel mogelijk gemaakt door Vereniging Onbeperkt Lezen, Fonds XL, het ministerie van OCW, de GEU en de GAU.

Bij vragen kunt u terecht bij Aafje Baarslag, a.baarslag@algemene-uitgevers.nl