Inclusief Publiceren van start

Samen met Dedicon, de Vereniging Onbeperkt lezen, VIVIS en de Oogvereniging hebben de GAU en de GEU de krachten gebundeld en fondsen bij elkaar gebracht voor het project Inclusief Publiceren. Het programma start medio juni 2021 en eindigt in december 2022. Ruim 90 uitgeverijen starten 15 juni met de eerste van een reeks workshops. Samen zorgen we ervoor dat e-books, digitale leermiddelen en websites voor iedereen toegankelijk worden.

Achtergrond

In 2019 heeft het Europees Parlement de European Accessibility Act (EAA) geaccordeerd. Deze wet moet door alle Europese lidstaten uiterlijk in de zomer van 2022 lokaal zijn geïmplementeerd. De wet heeft betrekking op digitale producten en diensten, zoals computers, operating systems, kaartautomaten (trein, metro, vliegtuig, etc.), online banksystemen, pinautomaten, als ook e-commerce diensten, elektronische boeken en de daarbij behorende hard- en software en websites. De wet schrijft voor dat deze vanaf 2025 toegankelijk moeten zijn voor mensen met een leesbeperking; niet alleen blinden en slechtzienden, maar ook ouderen en mensen met dyslexie.

Programma

De EEA geldt dus zeker ook voor alle uitgevers, van boeken tot kranten en tijdschriften en van educatief tot wetenschappelijk. Met het project Inclusief Publiceren bundelen verschillende branches de krachten om samen te werken en van elkaar te leren.

Het platform Inclusief Publiceren is een onderdeel van het project TPUB (Toegankelijk Publiceren aan de Bron) met onder andere workshops en twee boeken met praktische tips. Paul Gillijns, adviseur bij de GEU en projectleider van TPUB is trots op de lancering van het project. “In het project hebben verschillende branches de krachten gebundeld om een programma samen te stellen. Samen zorgen we ervoor dat e-books, digitale leermiddelen, toetssystemen en websites voor iedereen toegankelijk worden. Bij de totstandkoming van het project zijn verschillende organisaties betrokken. Naast Stichting Dedicon, de Vereniging Onbeperkt Lezen, VIVIS en de Oogvereniging zijn ook de GEU en de GAU nauw betrokken. Behalve workshops wordt er praktische informatie ontwikkeld en gepubliceerd op het kennisplatform Inclusief Publiceren.”

Samen met de uitgevers willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een leesbeperking toegang hebben tot alle nieuwe e-books en deze op hun manier kunnen lezen. Zodat zij niet meer afhankelijk zijn van (overheids)instanties om mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Workshop Bewustwording

Op 15 juni zaten 42 uitgevers, redacteuren, ontwikkelaars en designers achter hun laptop om de eerste workshop te volgen. Met veel interesse luisterden zij naar Hans Beerens (Stichting Dedicon) die meer vertelde over toegankelijk publiceren en de wetgeving die eraan gaat komen. “Ik vond het zeker handig om te leren dat het niet alleen gaat om mensen met een permanente leesbeperking, maar ook mensen met een tijdelijke of situationele beperking en dat toegankelijkheid dus iedereen helpt. Ik vond het een erg nuttige en goed te volgen workshop!”, aldus Manon Hendriks van de Crime Compagnie. Uitgevers zijn blij met het project en de begeleiding die ze krijgen op weg naar toegankelijk publiceren. Ook Nathalie Bierhuizen van De Vier Windstreken is enthousiast over het project, “Ik denk zeker dat wij alle praktische lessen die nog gaan volgen in de praktijk zullen gaan gebruiken. We hebben het gevoel dat we dit stap voor stap goed zullen leren. Beter meteen leren integreren, dan achteraf of pas in 2025 hiermee aan de slag.”

Het programma Inclusief Publiceren is kosteloos voor leden van de GAU en de GEU en is financieel mogelijk gemaakt door Vereniging Onbeperkt Lezen, Fonds XL, het ministerie van OCW, de GEU en de GAU. Het projectteam achter Inclusief Publiceren bestaat uit Hans Beerens (Dedicon), Paul Gillijns (GEU), Sanne Walraven (GAU) en Erna de Wit (Dedicon).
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Sanne Walraven, s.walraven@algemene-uitgevers.nl.