GAU vertegenwoordigt 80% Nederlandstalige marktomzet

KVB Boekwerk heeft samen met de GAU een analyse gemaakt van hoe de leden van de GAU in de markt vertegenwoordigd zijn. Hoewel ‘maar’ 151 van de 4.145 Nederlandstalige uitgevers lid zijn van de GAU, vertegenwoordigt deze groep wel zo’n 80% van de Nederlandstalige marktomzet (78%).

Van de afzet in de markt komt 70% voor rekening van de GAU-leden en ook 60% van de beschikbare titels is van hen afkomstig. Gezien het omzetaandeel is dat een aanwijzing dat GAU-leden het relatief beter doen dan de totaalmarkt. De gemiddelde omzet per titel ligt 30% hoger, de afzet 17% hoger en de prijs van een boek 11% hoger.

Omzet en afzet per titel stabiel
Ondanks dat GAU-leden een betere omzet per titel realiseren dan de gehele consumentenmarkt, geldt voor iedereen in de markt dat de omzet per titel nagenoeg stabiel is. De afgelopen vijf jaar schommelt de gemiddelde consumentenomzet per titel in de markt rond de € 2.280 en voor de GAU rond de € 3.000, waarbij er sinds 2017 sprake is van een lichte daling. Hetzelfde geldt voor de afzet per titel. Die schommelt in de markt rond de 190 exemplaren en bij de GAU rond de 230 exemplaren.

Ondernemend in het literair-cultureel segment
GAU-leden zijn sterk in het literair-culturele segment. Daarin vertegenwoordigen zij 84% van de omzet, 77% van de afzet en 64% van de titels. Ook in dit segment is de gemiddelde omzet per titel 30% hoger dan bij niet-leden. De afzet is 19% hoger en de prijs van een boek 9% hoger.

Binnen literair-culturele fictie is de GAU het meest dominant. Daarin vertegenwoordigt het 90% van de omzet. Naast 78% van de omzet in literair-culturele kinderboeken.

Prijsontwikkeling
Binnen de Nederlandstalige markt voor uitgevers waren er in de periode 2014 – 2018 jaren met een stijging van de gemiddelde prijs voor een boek en jaren met een daling. Daarnaast hanteren GAU-leden een gemiddeld hogere prijs ten opzichte van de hele markt. In de markt is er daarom relatief meer ruimte voor prijsstijging dan bij de GAU-leden. Per saldo steeg in de hele markt de prijs in deze periode met 2,7%. Daar staat tegenover dat, met een gemiddeld hogere prijs, deze bij de GAU-leden steeg met 1,3%.

Het gehele artikel over het onderzoek kunt u op de website van de KVB vinden.