GAU/Mediafederatie wint zaak tegen Tom Kabinet bij Europese Hof

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het doorverkopen van e-books niet mag. Daarbij volgt het Hof de in september verschenen opinie van de advocaat-generaal Szpunar (A-G) en wat altijd door de GAU is betoogd, namelijk dat er een essentieel verschil is tussen de verkoop van een tweedehands fysiek boek (hetgeen is toegestaan) en een e-book (hetgeen niet is toegestaan).

Het Hof concludeert, in lijn met het betoog van de GAU/Mediafederatie, dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht. Het Hof verwerpt ook het argument van Tom Kabinet dat e-books eigenlijk software zouden zijn en daarom zouden vallen onder een eerdere uitspraak van het Hof (UsedSoft).

Tom Kabinet begon zijn activiteiten in de zomer van 2014. De GAU/Mediafederatie heeft zich, mede namens haar leden en een aantal door hen vertegenwoordigde auteurs, sindsdien altijd verzet tegen de werkwijze van Tom Kabinet en de gevolgen die dit heeft voor de (digitale) algemene boekenmarkt.

Nu het Europese Hof het betoog van de GAU/Mediafederatie en de conclusie van zijn A-G heeft gevolgd is duidelijk dat wat Tom Kabinet al die jaren heeft gedaan in strijd is met het auteursrecht.

De uitspraak is niet alleen van belang voor de boekensector, maar ook voor de muziek- en filmindustrie omdat nu ook voor muziek en film geldt dat gedownloade exemplaren niet mogen worden doorverkocht.

De GAU/Mediafederatie is blij dat na vele jaren er nu eindelijk duidelijkheid is over de toepassing van het auteursrecht op e-books. De GAU/Mediafederatie zal met auteurs en uitgevers nu onderzoeken welke verhaalbare schade Tom Kabinet heeft veroorzaakt.

Hierbij het persbericht van het Europese Hof en de uitspraak.