GAU en MEVW organiseren duurzaamheidsseminar en lanceren kennisplatform

Dinsdagmiddag 6 juni vond het duurzaamheidsseminar van de GAU en MEVW plaats. Algemene, wetenschappelijke en educatieve uitgevers kwamen bijeen bij Mediamatic in Amsterdam om zich te laten inspireren en informeren over duurzaam uitgeven.

De dag begon met een toelichting van Sanne Walraven, projectleider duurzaamheid van GAU en MEVW, over de plannen van de brancheorganisaties. Nadat de brancheorganisaties in november 2022 duurzaamheid als speerpunt hebben bestempeld, zijn er flinke stappen genomen. Begin 2023 is een duurzaamheidsadviseur aangetrokken (Nienke Bakker van De Duurzame Adviseurs). Uit een survey onder de lidbedrijven kwam naar voren dat uitgevers zichzelf als een belangrijke speler zien die kunnen veranderen om hun negatieve milieu-impact te verkleinen. Ook kwam een sterke behoefte aan kennis naar voren. Daarom is naast het organiseren van het seminar, ook een kennisplatform ontwikkeld, www.duurzaampubliceren.nl. Een centrale plek waar alle uitgevers (en iedereen die hier in geïnteresseerd is) sectorspecifieke informatie omtrent duurzaamheid kunnen vinden.

De noodzaak van verduurzamen

Keynotespreker Babette Porcelijn van Think Big, Act Now liet de zaal vervolgens zien waarom verduurzamen noodzakelijk is en hoe je als bedrijf effectief aan de slag kunt gaan met duurzaamheid. Belangrijk is om grote dingen eerst aan te pakken en samen te werken met collega’s in de branche en keten.

Drie jonge boekenvakkers van het GAU-onboardingprogramma vertelden over hun onderzoek naar de papieren aanbiedingsbrochure. Zij concludeerden dat de papieren aanbieding niet toekomstbestendig is en geven enkele adviezen. “Een goed alternatief zou een digitale app kunnen zijn, waarin gebruikers de mogelijkheid hebben om te filteren op wat voor hen relevant is.” Uit de zaal blijkt dat verschillende uitgeverijen openstaan voor een alternatief.

Workshops

Na de pauze splitsen de deelnemers zich op in vier ruimtes, waar verschillende workshops werden gegeven. Veel bezocht was de workshop over duurzame materiaalkeuze van drukkerij Wilco. Er werd stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden op het gebied van lijm, verpakkingen, papier, formaten en vormgeving, maar ook bij het belang van papieren boeken.

Verder waren er ook workshops over het creëren van bewustwording in je organisatie, het berekenen van je CO2-footprint en het rapporteren over duurzaamheid. Tijdens alle workshops werd benadrukt dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan met leveranciers en samen te kijken welke stappen gezet kunnen worden om de impact op het milieu te verkleinen.

Best practices

Het seminar werd afgesloten door Rachel Martin (Elsevier) en Charles Light (HarperCollins UK), die hun ervaringen met het verduurzamen van hun organisaties deelden. Opvallend is dat bij HarperCollins alle transport van boeken die in Europa gedrukt worden tegenwoordig met de trein wordt gedaan. Rachel Martin (Elsevier) benadrukte dat het belangrijk is om gewoon aan de slag te gaan met verduurzamen. Bij Elsevier was de eerste stap het creëren van een carbon emissions profile. Op basis hiervan wordt nu onder andere duurzaam vervoer (bijv. elektrische fietsen/auto’s) financieel beloond en is het gebruik van cloudapplicaties toegenomen.

De aanwezigen vonden het “een interessante dag” en de informatie “kroop onder de huid” en gingen na een gezellige borrel gemotiveerd en geïnspireerd weer naar huis.