GAU blij met uitkomst stemming Auteursrecht in Europees Parlement

Vandaag heeft het Europees Parlement definitief ingestemd met de nieuwe Auteursrechtrichtlijn in de DSM (Digital Single Market). Door voor het voorstel te stemmen, spreekt het Parlement duidelijk zijn steun uit voor cultuur, innovatie, toegang tot kennis en creativiteit.

De nieuwe Auteursrechtrichtlijn, die de Europese Commissie in 2016 presenteerde, maakt deel uit van de strategie voor een Europese Digital Single Market. Het verbetert de bescherming van uitgevers en makers, ook in het digitale domein.

Het voorstel bevat een naburig recht op grond waarvan uitgevers van nieuwsmedia en magazines een eigen recht krijgen op basis waarvan zij eerlijke overeenkomsten kunnen sluiten met internetgiganten, zoals Google (YouTube) en Facebook, die momenteel veel geld verdienen met het hergebruik van hun journalistieke werken.

Het uitgeversrecht is onmisbaar voor het voortbestaan van onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek in Europa. Het garandeert dat uitgevers kunnen blijven investeren in hun kwalitatief hoogwaardige redacties. Daarom schaarden ook journalistenverenigingen zich achter het voorstel. Ook maakt het voorstel Tekst & Data Mining (TDM) mogelijk voor niet-commerciële doeleinden. Hierdoor kunnen uitgevers hun reguliere en commerciële exploitatie blijven voeren. Tenslotte wordt geregeld dat uitgevers weer kunnen meedelen in de opbrengsten uit wettelijke collectieve vergoedingen.

Er is de afgelopen periode vanuit de Mediafederatie en de diverse brancheverenigingen in Brussel een zeer stevige lobby gevoerd om dit resultaat mogelijk te maken. Steun hierbij kwam van diverse verenigingen van journalisten, auteurs etc. Nu volgt de implementatie van deze Auteursrechtrichtlijn in Nederlandse wetgeving. De Mediafederatie en de brancheorganisaties zullen hier nauw bij betrokken blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn David, senior Adviseur IE, Collectieve Rechten en Privacy via m.david@algemene-uitgevers.nl