Evaluatie van de Wet vaste boekenprijs

Vrijdag j.l. heeft minister Van Engelshoven het rapport inzake de evaluatie van de Wet vaste boekenprijs en haar begeleidende brief naar de Kamer gestuurd. Zij spreekt zich warm voor een continuatie van de Wet vaste boekenprijs. De minister constateert in haar brief dat de Wet vaste boekenprijs een blijvend, effectief instrument is dat bijdraagt aan een pluriform aanbod en brede beschikbaarheid van boeken, ook op literair-cultureel gebied. De minister wordt daarin ondersteund door de Raad voor Cultuur.
De GAU en de KBb zijn verheugd over met deze steun en rekenen ook op de blijvende steun van de Tweede Kamer voor deze voor het boekenvak belangrijke wet. Ook de rol van KVB Boekwerk wordt in de brief geroemd.

U kunt hier het rapportde samenvattingde brief van de minister en een beknopt overzicht van de Wet vaste boekenprijs vinden.