Europese Commissie gaat btw-probleem digitale media oplossen

Nog dit jaar dient de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel in om de btw op digitale publicaties zoals e-books en digitale kranten te verlagen.

Dat schrijft de commissie in het vandaag gepresenteerde Action Plan on VAT. Deze (beperkte) wijziging van de Europese btw-richtlijn, samen met maatregelen om grensoverschrijdende e-commerce voor het mkb te vereenvoudigen, gaat vooraf aan een fundamentele discussie in 2017 over de toekomst van het Europese btw-stelsel. Tijdens de persconferentie die Eurocommissaris Moscovici vandaag gaf, benadrukte hij dat vanuit fiscaal perspectief een e-book gelijk moet worden gesteld met een fysiek boek en online nieuws met een krant.

‘Btw-richtlijn raakt achterhaald’
De commissie erkent dat de huidige btw-regelgeving innovatieve businessmodellen en technologische ontwikkelingen belemmert. Het fiscale onderscheid tussen fysieke en digitale producten en diensten weerspiegelt een oude werkelijkheid. Behoefte aan aanpassing blijkt nadrukkelijk, maar vereiste unanimiteit bij wijziging maakt besluitvorming lastig en traag. Hierdoor raakt de btw-richtlijn achterhaald, aldus de commissie in het actieplan.

Digitale media
Als voorbeeld noemt de commissie e-books en digitale kranten, die momenteel geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde tarief dat op hun gedrukte variant wel van toepassing is. Vorige maand wees het Europees Parlement hier ook al nadrukkelijk op. Vóór eind 2016 dient de commissie een wetgevingsvoorstel in dat daarvoor een oplossing moet bieden.

Meer vrijheid voor lidstaten
Het actieplan is ook een startschot voor een meer fundamentele discussie over de Europese btw-systematiek. Opmerkelijk is dat de commissie de oorspronkelijke ambitie van een verder geharmoniseerd Europees btw-stelsel loslaat. In het actieplan kiest zij juist voor een meer gedecentraliseerd systeem, met meer beleidsvrijheid voor de lidstaten.

Ook uitzonderingen vrijgeven
De commissie schetst twee richtingen die verschillen in de mate waarin de hoogte van de btw-tarieven aan lidstaten wordt vrijgegeven. In beide scenario’s kunnen alle lidstaten gebruikmaken van de uitzonderingen op de richtlijn waarop bepaalde lidstaten nu om historische redenen al aanspraak maken.

Aansluiting bij standpunt Nederland
Een laag btw-tarief voor digitale media vergt ook aanpassing van nationale regelgeving. De plannen van de Commissie zijn echter in lijn met de opvattingen van het Nederlandse kabinet en parlement. Staatssecretaris van Financiën Wiebes noemde het btw-onderscheid al eens ‘idioot en achterhaald’ en zegde toe zich in Europa actief in te zetten voor een oplossing. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het verlaagde tarief op digitale media van toepassing wordt. Niet eerder zijn de Europese plannen over de btw op digitale media zijn zo concreet en zo positief geweest als nu. Het NUV zet zich daarom samen met de Europese koepelorganisaties FEP, NME en EMMA actief in om positieve besluitvorming er spoedig door te krijgen.