Europees Hof buigt zich over fiscale neutraliteit e-books

Vergelijkbare goederen en diensten moeten op dezelfde wijze worden belast (fiscale neutraliteit). Voor uitgeefproducten geldt dit nu niet. De Europese btw-richtlijn verbiedt de toepassing van een laag btw-tarief voor digitale uitgaven zoals e-books, waar dit voor boeken, kranten en tijdschriften op fysieke dragers wel is toegestaan. De Poolse Ombudsman acht dit in strijd met de vereiste fiscale neutraliteit. Naar aanleiding hiervan zijn nu door het Poolse Hof prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Geldigheid Europese btw-regels

De prejudiciële vragen gaan over de geldigheid van de Europese btw-regels en beslaan een tweetal terreinen: de gevolgde wetgevingsprocedure en interpretatie van artikel 98 van de Europese btw-richtlijn. In 2009 werd Annex III van de Europese btw-richtlijn voor het laatst gewijzigd. Het Europees Parlement zou daarbij zoals vereist niet adequaat geraadpleegd zijn over de finale wettekst die een belangrijke wijziging voor boeken inhield. Daarbij wordt op grond van vereiste fiscale neutraliteit de geldigheid van artikel 98 lid 2, die een laag btw-tarief voor elektronische diensten uitsluit, betwist.

Artikel 98 Europese btw-richtlijn

In 2014 boog het Europese Hof zich over de interpretatie van artikel 98 (zaak K Oy). Deze nieuwe casus ziet toe op de geldigheid van het betreffende wetsartikel. Beoordeeld moet worden of ‘in de perceptie van de gemiddelde consument het bij uitgaven op fysieke dragers en digitale uitgaven om soortgelijke en met elkaar concurrerende producten gaat’. In de zaal K Oy liet het Europese Hof deze interpretatie nog over aan lidstaat Finland zelf. Nu zal het Europese Hof zich hier zelf over moeten buigen.

NUV pleit voor opheffing onderscheid in tarief naar drager

Het NUV pleit al jaren voor opheffing van het merkwaardige onderscheid in tarief naar drager. Een duidelijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan het NUV pleidooi ondersteunen. Het verschil in belastingregime is niet uit te leggen en een belangrijke rem op innovatie in de sector. Het gaat om het doel en de functie van het uitgeefproduct en niet om de drager waarop deze is aangebracht.