EU maakt mogelijkheid btw-verlaging e-publicaties officieel

De Europese wijziging om een btw-verlaging voor digitale media mogelijk te maken is vandaag officieel gepubliceerd.

Met de aanpassing van de Europese Btw-richtlijn krijgen lidstaten de mogelijkheid om op online publicaties het verlaagde tarief toe te passen. Lidstaten zijn niet verplicht de btw te verlagen.

De gewijzigde Btw-richtlijn treedt op 4 december 2018 in werking. Vanaf dat moment is het lidstaten toegestaan op online publicaties hetzelfde verlaagde btw-tarief toe te passen als op gedrukte varianten.

Standpunt Nederland

Nederland is groot voorstander van het verlagen van het btw-tarief voor e-publicaties. Het kabinet wil de btw-verlaging snel invoeren, maar staat ook een zorgvuldig proces voor.

Op nationaal niveau moet worden afgebakend welke producten en diensten straks precies aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief. Dat vergt een zorgvuldige uitwerking. Wanneer de btw op Nederlandse e-publicaties daadwerkelijk wordt verlaagd, is daarom nog onbekend. De Mediafederatie is daarover in gesprek met het ministerie van Financiën.