Duurzaamheid van belang voor het hele boekenvak

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het boekenvak. Zowel nationaal als internationaal wordt veel aandacht geschonken aan de vraag hoe uitgeverijen en boekhandels kunnen verduurzamen. En welke echte duurzame keuzes de consument kan maken. Bij het duurzamer maken van het boekenvak speelt elke schakel in de keten een rol.

Bij drukkers staat duurzaamheid al hoog in het vaandel. Uit een deze week gepresenteerd rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit NEa blijkt dat de Nederlandse papierindustrie, in tegenstelling tot veel andere sectoren, goed op weg is om de Europese benchmark te halen.

Voor uitgevers geldt dat vrijwel alle boeken worden gedrukt op FSC papier en voortdurend wordt gekeken naar duurzame keuzes. Met CB (voorheen Centraal Boekhuis) heeft het boekenvak een zeer efficiënt collectief systeem voor opslag en distributie van boeken. En CB heeft diverse succesvolle stappen ondernomen om de distributie van boeken nog verder te verduurzamen.

Toch is er meer nodig om te komen tot een echte carbon-neutrale bedrijfstak. Die stappen zullen we gezamenlijk moeten nemen. De collectiviteit die ons vak al zo lang kenmerkt zal ons daarbij helpen. De centrale opslag en distributie van boeken is daar al meer dan 150 jaar een goed voorbeeld van. Iedereen in de keten kan en moet zijn deel bijdragen.

Veel lezers kiezen bewust voor een fysiek boek dat zij kunnen zien, voelen en zelfs ruiken. Anderen kiezen juist voor het gemak van een e-book. Duurzaamheid kan bij die keuze ook een afweging zijn. Daarbij is het van groot belang dat we daadwerkelijk inzicht krijgen in cijfers en data rond duurzaamheid in de gehele keten. Anders gaan vergelijkingen mank. We weten bijvoorbeeld dat een e-book pas duurzamer is wanneer de consument meer dan dertig e-books per jaar download en dat daarmee de aanschaf van één e-book nog geen duurzame keuze is. We weten ook dat er wellicht nog winst te behalen is in de keuze voor papier, maar ook in de keuze voor o.a. lijm, inkt en laminaat. Het vervoer van drukker naar distributeur/consument speelt natuurlijk ook een rol en ook hier moeten we zorgen voor de juiste data. Met die informatie kan het boekenvak volgende stappen zetten in de verduurzaming, en kan de consument daadwerkelijk inzicht krijgen in duurzame keuzes.

De KVB wil als koepelorganisatie van het boekenvak ook een rol spelen in het creëren van inzicht en het stimuleren van verdere verduurzaming. Uiteraard ligt hier ook een belangrijke rol voor de individuele partijen. Gezamenlijk zijn we in staat om duurzamer te gaan werken.

Bekijk het persbericht van de KVB hier.

KVB Duurzaamheid van belang voor het hele boekenvak